Vorderingen van de maquette

Op onderstaande plattegrond is aangegeven hoever we zijn gevorderd met de bouw van de maquette. Omwille van de leesbaarheid is de tekening sterk vereenvoudigd en zijn alleen de grote lijnen van de verdedigingswerken, de grotere straten en jeker-, kanaal- en maasoevers opgenomen.

De groen ingekleurde blokken zijn gereed. De oranje delen zijn in studie.

Uit dit overzicht moge blijken dat er nog heel wat werk te doen is.