Projecten van Stichting Maastricht 1867

Onderstaand overzicht vindt u een aantal voorbeelden van projecten die in de afgelopen jaren door de stichting zijn uitgevoerd:

2017
 • Museumnacht.

 • 2016
 • November Tentoonstelling 100 jaar Tapijn.
 • Promotiedag Brouwerij Bosch.

 • 2015
 • Inrichten en openen van de vaste opstelling van de maquette in het mouthuis in de Wyckergrachtstraat.
 • 13 september Open Monumentendag.

 • 2014
 • Bouw van het Sint Pieterseiland t.b.v. het Provinciehuis.
 • Station naar het N.S. station i.v.m. open monumentendag.

 • 2013
 • Maquettedeel van Sint Pieter naar tentoonstelling in het Sintpietersmuseum.
 • Tentoonstelling van enkele maquettegebouwen in een glazen container op het OLVplein.
 • Een groot deel van de maquette uitgeleend aan het RHCL voor de tentoonstelling over Jan Brabant.

 • 2012
 • Maquette begraafplaats Tongerseweg naar het RHCL.

 • 2011
 • Maquette Brusselsestraat - Kommel - Calvariestraat - Jekerstraat i.v.m. open monumentendag naar het Kommelkwartier.
 • De Sphinx en de Bossche Fronten naar het RHCL i.v.m. een tentoonstelling 175 jaar Sphinx.
 • Kleine prsentatie over de maquette bij Marvilha Wolder.

 • 2010
 • De Synagoge naar het RHCL voor de tentoonstelling van teruggevonden Israelische boeken.
 • Het Bossche Front naar de Vereniging Historische Artellerie Maastricht tijdens open monumentendag.

  2009
 • Kaarten en tekeningen te zien in "Het Huis Met Het Handje".
 • De maquette van het fort St. Pieter naar Coffee Lovers op Plein 1992 voor Zicht op Maastricht.

  2008
 • In de oude showroom van de Sphinx aan de Boschstraat is het maquettedeel van de Boschefronten, Bassin en de omgeving van de Maagdendries te zien.
 • Het maquettedeel van het zuidelijk front was te zien op de tentoonstelling "Limburg in 't geweer" in Alden Biesen.

  2007
 • Tot juni 2007 was in het Centre Céramique in Maastricht de tentoonstelling 'Dominicanenklooster, acht eeuwen A-locatie' te zien. De stichting was één van de bruikleengevers voor deze expositie. Onze miniatuur van het Cellebroedersklooster was een blikvanger tussen andere, minder gedetailleerde modellen van Maastrichtse kloosters. In 1867 stond het klooster er nog. Tegenwoordig is alleen de kapel nog in werkelijkheid te zien, achter de huizen aan de Brusselsestraat, het klooster is rond 1940 gesloopt.

 • 2006
 • Bruikleen en verzorgen van de opstelling van het Maastrichtse vestingfront voor de tentoonstelling De zeven verdwenen poorten van Maastricht, Centre Céramique, Maastricht.
 • Maastricht1867 in een documentaire presentatiefilm over de militaire geschiedenis van Maastricht.
 • Presentatie van het project Maastricht1867 en expositie van maquettedeel fort Sint Pieter, tijdens een bestuurlijke bijeenkomst in het kader van Septentrion.
 • De miniatuur Sint Janskerk uit Maastricht1867 als kostbaar kleinood op een tentoonstelling in de Sint Janstoren, Maastricht.
 • Momenteel wordt, geheel met vrijwilligers, gewerkt aan het Kruisherenklooster en het gebied daar omheen.
 • Delen van de maquette waren te zien op de Open Monumentendag; dit jaar in de Hoofdwacht, midden op het Vrijthof. Op de tentoonstelling was o.a. Fort Sint Pieter te zien.
 • Het stuk van de maquette met de St. Jans kerk was te zien tijdens een tentoonstelling in de St. Jans kerk aan het Vrijthof.

 • 2005
 • Open Monumentendag: religieuze gebouwen, tentoonstelling "Verdwenen kloosters van Maastricht".
 • Bouwhistorisch advieswerk in het kader van een onderzoek naar Tapijnkazerne en omgeving.
 • Tentoonstelling maquettedeel "Bassin" in projectbureau Belvédère, Maastricht.
 • Verschillende maquettegebouwen bij tentoonstelling "Victor de Stuers", bestuursgebouw Universiteit Maastricht.
 • Tentoonstelling "De versmelting", Spaans Gouvernement, Maastricht: beschikbaar stellen van maquettegebouwen.
 • Het verzorgen van adviezen omtrent het Bassin e.o. in het jaar 1867 als ondergrond voor een historische roman.

 • 2004
 • Open Monumentendag: militaire bouwwerken. Tapijnkazerne, Maastricht: alle voltooide maquettesegmenten op de reusachtige zolder van het wachtgebouw bijeengebracht voor het massaal toegestroomde publiek.
 • Gebruik maquettedeel "fort Sint Pieter" bij afstudeerproject HTS-bouwkunde.
 • Tentoonstelling op "Euregionale Antiquarenbeurs" in Maastricht, van de maquettesegmenten Bossche- en Zuidelijk vestingfront.


 • 2003
 • Expositie van maquettesegment op de tentoonstelling "d'Artagnan, gevallen voor Maastricht", Centre Céramique, Maastricht.
 • Schoolproject "Monumenten in Maastricht", Sint Maartenscollege, Maastricht.
 • "Enci 75 jaar": presentatie en expositie van de maquettedelen Zuidelijk vestingfront, Sint Pieter en het gelijknamige fort. (Enci financierde grotendeels de bouw van deze onderdelen van het project).

 • 2002
 • 't Bassin: presentatie en expositie van deelproject Bassin en Bosschefronten.

 • 2001
 • Open Monumentendag: het historische woonhuis, tentoonstelling van vele losse maquette-woningen als illustratie van het thema.

 • 2000
 • Tentoonstelling Spoorwegen in Maastricht, etalages Stadskantoor, Maastricht.
 • Rondleidingen door de Bossche Fronten, in samenwerking met de VVV.

 • 1999
 • Oprichting van de stichting Maastricht 1867.