Financiering van het project

Het project Maastricht1867 wordt grotendeels door enthousiaste vrijwilligers uitgevoerd, incidenteel aangevuld met beroepskrachten.

De maquette komt deel voor deel tot stand. De delen in aanbouw sluiten meestal aan bij actuele ontwikkelingen in Maastricht en worden daarom vaak gefinancierd door middel van projectsubsidies en deelsponsors.

De stichting bouwt ook 'in opdracht' waarbij de geldschieter de voltooide deelmaquette exclusief een tijdlang voor eigen gebruik kan aanwenden. Niet alleen grote deelprojecten komen op deze wijze tot stand, ook veel aparte woonhuizen en andere gebouwen hebben we zo inmiddels kunnen uitvoeren. Voor particulieren en bedrijven, overheden en instellingen. Voor een jubileum, een tentoonstelling of de onderzoeksresultaten.

De mogelijkheden om het projekt te steunen zijn onbegrensd: van eenvoudig en avondvullend vrijwilligerswerk mиt tastbaar resultaat tot bedrijfssponsoring met een иchte tegenprestatie.

De Stichting Maastricht 1867 is een Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI)
Fiscaal nummer 816278386.Vestigingsplaats Maastricht.
Bankrekening NL 32 INGB 0008325342


Verlies en winstrekening 2021
UITGAVEN INKOMSTEN
Huren 289,95 Verhuringen 0,00
Diverse uitgaven 65,03 Schenkingen 152,00
Materialen 84,50 Rondleidingen 1.351,30
Administratiekosten 261,93 Beschibaarstellen personeel 0,00
Huishoudelijke kosten 351,30
Totaal der uitgaven 1.052,71 Totaal der inkomsten 1.503,30

Saldo bankrek. ING= vermogen 31-12-2018.. 407.96
/B>Saldo bankrek. ING= vermogen 31-12-2020.. 1.423,58.
/B>Saldo bankrek. ING= vermogen 31-12-2021.. 1.677,62
/B>Saldo bankrek. ING= vermogen 31-12-2022.. 1.276,44
/B>Saldo bankrek. ING= vermogen 31-12-2023.. 1.727,03