Tentoonstelling in Sint-Pietersmuseum


Het maquettestuk geeft een beeld van het terrein van het huidige Villapark en Sint Pieter.
Heel markant is het kanaal van Maastricht naar Luik (3).


1 Helpoort......2 Blekerij......3 Kanaal Maastricht- Luik......4 Kerk Sint Pieter
5 Hoeve Ceulen......6 Fort St.Pieter......7 Jeker
8 Waterpoort de Reek......9 Stint-Pieterspoort......10 Inundatiekommen.


Van de Sint-Pieterspoort (9) in het noorden
tot het kerkje op de berg (4) in het zuiden
En van de Blekerij(2) in het oosten
tot het Fort (6) in het westen.Naar meer" foto's van St Pieter"