De bouw van een vestingwerk

Voor er gebouwd kan worden, moeten eerst alle gegevens- zoals historie, oude tekeningen, oude foto's en eventuele opmetingen van restanten- worden verzameld.Het te bouwen object wordt eerst ingetekend in de grote plattegrond van 1867.
Zie hiervoor "de kaart"
Daarna wordt er een afdruk gemaakt in de schaal 1:500


Op de afdruk worden vervolgens nog aanvullende gegevens, zoals hoogten, begroeiing en bebouwing, vermeld.Het profiel wordt daarna door de opzichter (l) de uitvoerder (M) en de toezichthouder (r) samengesteld en


overgebracht op een plaat zachtboard.Dan kan het grondwerk beginnen. Niet met kruiwagens, maar met beitels en mesjes.Ondertussen is de tekening van de huizen klaar en kunnen de bouwvakkers ook aan het werk.De muren van het werk worden opgeplakt en het gehele oppervlak, behalve de muren, krijgt een eerste verflaag.Na droging wordt een tweede verflaag aangebracht en over de nog natte verf wordt kanariezand gestrooid.Het teveel aan zand wordt verwijderd en het geheel krijgt nu een winterse aanblik.Over de laag zand komt dan de definitieve verflaag.Dat er ook tijd is voor een vrolijke noot mag wel blijken uit de foto van een tot nu toe onbekende belegering van het bastion Randwijck.Het water en de muren krijgen nu hun definitieve kleur.Tenslotte worden ook de overige gebouwen geplaatst en


is het Sint Pieterseiland met bastion Randwijck voltooidNaar "Vorderingen"
Naar "home"