Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Maastricht 1867 (2022)

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Doelstelling
3. Organisatie
4. Beloning
5. Financiлn
6. Geplande projecten
7. Gerealiseerde projecten

1 Inleiding.
In het jaar 1867 werd de vestingstatus van Maastricht opgeheven en veranderde het beeld van de stad aanzienlijk. Maastricht was tot voor 1867 een vestingstad en ontwikkelde zich binnen de vestinggordel al tot industriestad. Met het opheffen van de vestingstatus verdwenen ook de uitgebreide vestingwerken rondom de stad. Om dit beeld van de stad levend te houden wil de Stichting Maastricht 1867 een maquette tot stand brengen. De Stichting Maastricht 1867 is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Fiscaalnummer 816278386.

2 Doelstelling.
1.Het maken van een historisch verantwoorde maquette van de stad Maastricht en de omringende vestingwerken naar het uiterlijk van 1867 en op een schaal van 1:500.
2.Het beheer van de maquette.
3.Het vervaardigen van een plattegrond van de situatie van de stad en haar vestingwerken in 1867.
4.De aanleg en het bijhouden van een archief van de gegevens nodig voor de vervaardiging van de maquette.
5.Het uitwisselen van gegevens en het uitlenen van de maquette ten behoeve van tentoonstellingen met derden.

3 Organisatie.
Voorzitter: Lucy Willems.
Secretaris: Jan van Dam.
Penningmeester: Jean Bovy

Vrijwilligers


4 Beloning.
Niet van toepassing

5 Financiлn.
1.De maquette wordt in delen gebouwd. De delen sluiten meestal aan bij actuele ontwikkelingen in Maastricht en worden vaak gefinancierd door middel van projectsubsidies en deelsponsoring.
2.De stichting bouwt ook “in opdracht” waarbij de geldschieter de voltooide deelmaquette exclusief een tijdlang voor eigen gebruik kan aanwenden.
3.Overige inkomsten worden nog verkregen door medewerking aan tentoonstellingen en het geven van lezingen.

6 Activiteiten.
1. Doorlopend wordt er onderzoek gedaan in literatuur en archieven.
Geplande projecten.
Maquettedeel Achter de Barakken - Bogaardenstraat - Grote Gracht - Boschstraat.
te beginnen in 2023 met de blokken 008 en 010.

7 Gerealiseerde projecten.
1.Lage Bosschefronten.
2.Bassin.
3.Omgeving Maagdendries.
4.Station.
5.Zuidelijk vestingfront.
6.Fort Sint Pieter.
7.Dorp Sint Pieter met kanaal Maastricht-Luik.
8.Diverse losse gebouwen.
9.De Sphinx-fabrieken.
10.Sint Pieterseiland
11.De St. Anthoniusstraat Noord
12.Maquettedeel Brusselsestraat-Jekerstraat-Calvariestraat-Kommel
13.Permanente opstelling in mouterij brouwerij Bosch
14.Maquettedeel tussen St Anthoniusstraat en Raamstraat
15.De Sint Servaasbasiliek
16.Maquettedeel Spilstraat - Tweebergenpoort.

Naar "home"