Algemeen

De maquette geeft een beeld van de stad Maastricht in 1867 op een schaal van 1:500. Daardoor ontstaat er een maquette met een afmeting van ongeveer 5 bij 6 meter.
Door de maquette op te splitsen in kleinere delen, de zogenaamde blokken, ontstaan er deelmaquettes. Deze kunnen voor veel doeleinden gebruikt worden, zoals tentoonstellingen, presentaties of onderzoek. Veel gebouwen kunnen bovendien als aparte maquettes gebruikt worden.

De maquette bestaat in grote lijnen uit drie verschillende soorten bebouwing:

  • De stad bestaat uit woningen in rijen, losstaande gebouwen, straten en pleinen.

  • De vestingwerken bestaan uit opgehoogde grond, die op sommige plaatsen bekleed is met muren en grachten, al dan niet gevuld met water.

  • De buitengebieden zoals Sint Pieter, bestaan uit gebouwen en landbouwgrond.


    Naar "De reconstructie van de kaart"
    Naar "home"