Financiering van het project

Het project Maastricht1867 wordt grotendeels door enthousiaste vrijwilligers uitgevoerd, incidenteel aangevuld met beroepskrachten.

De maquette komt deel voor deel tot stand. De delen in aanbouw sluiten meestal aan bij actuele ontwikkelingen in Maastricht en worden daarom vaak gefinancierd door middel van projectsubsidies en deelsponsors.

De stichting bouwt ook 'in opdracht' waarbij de geldschieter de voltooide deelmaquette exclusief een tijdlang voor eigen gebruik kan aanwenden. Niet alleen grote deelprojecten komen op deze wijze tot stand, ook veel aparte woonhuizen en andere gebouwen hebben we zo inmiddels kunnen uitvoeren. Voor particulieren en bedrijven, overheden en instellingen. Voor een jubileum, een tentoonstelling of de onderzoeksresultaten.

De mogelijkheden om het projekt te steunen zijn onbegrensd: van eenvoudig en avondvullend vrijwilligerswerk mèt tastbaar resultaat tot bedrijfssponsoring met een èchte tegenprestatie.

De Stichting Maastricht 1867 is een Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI)
Fiscaal nummer 816278386.


Verlies en winstrekening 2017
UITGAVEN INKOMSTEN
Huren 272,25 Verhuringen 100.00
Opdrachten aan derden 0,00 Schenkingen
Materialen 13.93
Administratiekosten 167.41
Huishoudelijke zaken 0,00
Totaal der uitgaven 453.59 Totaal der inkomsten 100.00
Saldo 31-12-2017 407.96