Laatste nieuws:

06-01-2021

Corona heeft ook ons werk stilgelegd.
Onderstaand een paar foto's van de laatste stand van zaken.


De westzijde van de Spilstraat met de Dominicanenkerk en het Dominicanenklooster
met rechts de huizen aan de Markt.


De Grote Gracht onderbroken door de Helmstraat.


De Grote Staat tussen links het Vrijthof en rechts het hoekhuis van de Spilstraat.